Katarzyna
Malinowska

Praktyka prawna

Wraz z zespołem zaufanych, utalentowanych i doświadczonych koleżanek i kolegów
prowadzę ekspercką działalność prawniczą.

Ewa Wyszyńska

Praktykę prawną koordynuje Mecenas Ewa Wyszyńska.

Adwokat od 2012 roku. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa ubezpieczeniowego, autorskiego, handlowego, ochrony dóbr osobistych oraz prawa spółek. Posiada również doświadczenie w sprawach karnych, w tym w sprawach związanych z przestępczością tzw. białych kołnierzyków. Jako adwokat posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytów prawnych dla firm, reprezentowaniu klientów w procesach cywilnych i karnych oraz doradztwie w zakresie nieuczciwej konkurencji i praw konsumentów. Posiada również wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży ubezpieczeniowej, w tym w sprawach regulacyjnych i dystrybucyjnych. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, po obronie pracy magisterskiej pt. „Konflikt wolności słowa z prawem do prywatności według doktryny i orzecznictwa” oraz podyplomowe studia z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W 2007 roku otrzymała stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze w Danii. Zdała egzamin maturalny w St. Bernard High School w Saint Bernard, Luizjana, USA

Michał Gajewski

Praktyką sądową w zakresie sporów o charakterze windykacyjnym i związanym z likwidacją szkód zajmuje się Mecenas Michał Gajewski.

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek ubezpieczenia gospodarcze. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze ubezpieczeń gospodarczych, związane z kształtowaniem i optymalizacją procesów likwidacji szkód, a także prawem prasowym oraz prawem autorskim. Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych na rzecz instytucji finansowych, w tym z umów ubezpieczeń dobrowolnych i obowiązkowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z reprezentacją zagranicznych zakładów ubezpieczeń przed polskimi sądami wymagającej stosowania praktyki sądowej i przepisów innych państw UE oraz Wielkiej Brytanii. 

Na codzień współpracujemy z siecią kancelarii na całym świecie. Ułatwia nam to przynależność do International Practice Group.

Działalność w branży ubezpieczeniowej wymaga kompleksowego, wysoko wyspecjalizowanego i zaawansowanego podejścia prawnego, łączącego innowacyjność technologiczną z bezpieczeństwem prawnym. Nieustannie dążymy do doskonałości, łącząc praktykę z nauką oraz kreatywność z komfortem zgodności z prawem.

Ubezpieczenia są naszą wiodącą specjalizacją, którą zajmujemy się z niesłabnącą pasją. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, rozległej i nieustannie pogłębianej wiedzy jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom w różnych aspektach dystrybucji ubezpieczeń, likwidacji szkód oraz rozwiązywania sporów w tej dziedzinie.

Nasze wiodące projekty

Rozwój i zarządzanie produktem ubezpieczeniowym
 • opracowujemy i opiniujemy wzorce umowne (OWU, karty produktu, itp.) do wymogów zmieniającego się prawa
 • wdrażamy procesy związane z wymogami zarządzania produktem
 • doradzamy w zakresie specjalistycznych ubezpieczeń takich jak ubezpieczenia cyber, BI, kosmiczne
Przestępczość związana z ubezpieczeniami
 • reprezentujemy zakłady ubezpieczeń w postępowaniach karnych związanych z oszustwami ubezpieczeniowymi,
 • reprezentujemy zakłady ubezpieczeń w postępowaniach regresowych skierowanych do sprawców wypadków kierujących pojazdem w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zbiegłych z miejsca wypadku, nie posiadających uprawnień do kierowania lub wyrządzających szkodę umyślnie,
 • reprezentujemy zakłady ubezpieczeń w postępowaniach karnych w sprawach, w których zakłady ubezpieczeń są uważane za pokrzywdzonego w zakresie, w jakim pokryły szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub są  zobowiązane do jej pokrycia.
Ochrona danych w ubezpieczeniach
 • audytujemy stan ochrony danych osobowych w organizacjach ubezpieczeniowych
 • opracowujemy dokumentację z zakresu ochrony danych
 • pomagamy w przypadku naruszenia ochrony danych
Szkody i spory
 • doradzamy w procesie likwidacji szkód, w tym obsługi roszczeń i reklamacji
 • reprezentujemy w sporach ubezpieczeniowych
 • pełnimy funkcję arbitra w sporach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
 • doradzamy w zakresie specjalistycznych ubezpieczeń takich jak ubezpieczenia cyber, BI, kosmiczne
Struktury dystrybucji ubezpieczeń
 • doradzamy w budowaniu sieci sprzedaży, w relacjach kontraktowych pomiędzy dystrybutorami ubezpieczeń i unikaniu konfliktu interesów
 • konstruujemy i opiniujemy dokumentację dystrybucyjną, strategie dystrybucji itp. pod względem zgodności z przepisami 
Relacje transgraniczne
 • doradzamy ubezpieczycielom i pośrednikom w budowaniu transgranicznych struktur 
 • współpracujemy z siecią kancelarii na całym świecie pomagając w bieżącej działalności transgranicznej, jak i likwidacji szkód transgranicznych
 • reprezentujemy zagranicznych ubezpieczycieli w sporach w Polsce
 • koordynujemy obsługę polskich dystrybutorów przez zagranicznych prawników