Katarzyna
Malinowska

O mnie

dr hab. Katarzyna Malinowska

 

Z pasji jestem prawnikiem, badaczem, naukowcem.
Zapraszam Państwa do odwiedzenia mojej strony.

Jestem doktorem habilitowanym w zakresie nauk prawnych, radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, Profesorem Akademii Leona Koźmińskiego, ekspertem z zakresu prawa ubezpieczeń i prawa kosmicznego. Od wielu lat doradzam pośrednikom ubezpieczeniowym, ubezpieczycielom i reasekuratorom. Współpracuję na bieżąco ze Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz europejską federacją pośredników BIPAR. Występuję jako arbiter w sporach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Praktykę zawodową od wielu lat łączę z pracą naukową. Obecnie prowadzę badania nad zarządzaniem ryzykiem i ubezpieczeniami przedsięwzięć kosmicznych oraz prawnym ujęciem ryzyk środowiskowych w przestrzeni kosmicznej. Jestem częstą prelegentką na polskich i międzynarodowych konferencjach. 

Pełnię funkcję dyrektora Centrum Studiów Kosmicznych w Akademii Leona Koźmińskiego, kierownika studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość w przemyśle kosmicznym” oraz „Ryzyko i Ubezpieczenia majątkowe”.
Napisałam co najmniej kilkadziesiąt publikacji na temat prawa ubezpieczeń, prawa kosmicznego i ubezpieczeń kosmicznych. W latach 2018-20 przewodniczyłam polskiej sekcji AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances / Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego) a obecnie uczestniczę w jej Zarządzie. Zostałam nominowana jako ekspert Komitetu Zarządzania Ryzykiem w Przedsiębiorstwach przy Międzynarodowej Federacji Astronautycznej a także jako członek Międzynarodowego Instytutu Prawa Kosmicznego.

Wśród moich prywatnych pasji jest miejsce na narciarstwo, historię sztuki i długie wędrówki po bezdrożach.